Roger Sixtensson, VD för FALAB och LIBO. Arkivfoton: Fredrik Stenfelt / Hans Andersson.

Sixtensson svarar i skogsdebatten

FALAB:s VD Roger Sixtensson svarar på den kritik som kommit sedan man kungjorde bolagets ambition att sälja den kommunägda skogen.

DEBATT: Fastigheter i Linde AB (FALAB) äger skog- och jordbruksmark som kan komma att försäljas, men först efter det att markinnehavet har prioriterats. Vi skall behålla mark som kan komma att exploateras utifrån ägarens planer på byggnationer och kommuninnevånarnas rekreationsbehov. Försäljas skall ren produktionsmark avseende skog – och jordbruk.
Intäkterna skall möta de nedskrivningsbehov vi får genom de nya redovisningsreglerna som betecknas K3. Detta gäller för de nya bostäder FALAB:s dotterbolag Lindesbergsbostäder AB (LIBO) bygger/kommer att bygga, men även förvaltningsbyggnader som FALAB bygger såsom skolor, brandstationer och dylikt.

FALAB:s styrelse har beslutat att ställa sig positiv till förfarandet och har följt sina ägardirektiv genom att ”skicka frågan vidare” till sitt moderbolag Linde Stadshus AB:s styrelse som också ställt sig positiv.
Därefter, i enlighet med båda bolagens ägardirektiv, ”Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut inom verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas” vidarebefordrat frågan till kommunfullmäktige (KF). KF skall således ”ta ställning till” principfrågan: skall FALAB bygga nya bostäder och förvaltningsbyggnader? Svarar KF ”ja” på den frågan kommer följdfrågan ska FALAB sälja markinnehav för att delfinansiera nedskrivningsbehovet? Svarar man inte ”ja” på den frågan finns det två alternativ: 1. Bygg ingenting (eller i vart fall väldigt lite)
2. Ägartillskott, 50 miljoner (ca.) av kommunens skattepengar de närmsta 3 åren.

Övriga frågeställningar såsom värdet på skogen, vem ska sköta försäljningen av skogen, vem ska köpa, öppna redovisningar, mm får man överlåta till styrelsen i FALAB. Här ”måste” KF lita på sina utvalda styrelsemedlemmar. Vi tjänstemän kan dock lova att hela processen skall tåla en offentlig granskning.

Skogens avkastning har de år FALAB/LIBO förvaltat den varit ca 500.000:- per år minus egna personalkostnader, vilket då i praktiken är ett nollsummespel. Uppdraget var att sköta skogen på ett bättre sätt än den historiskt sett var, vilket idag lett fram till att en större avkastning nu är möjlig. Inblandade har gjort ett strukturerat och utmärkt jobb.
Avkastningen som det ser ut idag blir netto ca 2.000.000:-/år, brutto drygt 3.000.000:- minus kostnader för förvaltning/avverkning/återplantering. Det innebär att vi får ”spara” i 25 år innan vi fått ihop de 50.000.000:- vi behöver för de ovan nämnda nedskrivningarna. Sanningen är nog den att vi får spara i 30 år med hänsyn taget till kostnadsökningar i byggbranschen. Kostnadsökningar som historiskt sett har varit, och beräknas fortsatt vara, större än värdeökningen på timmer. Vilket innebär att vi inte bygger idag utan om 30 år, när vi sparat ihop pengarna som behövs. Om nu inte regelverket förändras och vi inte får ackumulera intäkterna från skogen?

Ska vi prata avkastning så är den stora bilden som följer; årliga investeringar (nya bostäder, skolor) som genererar nedskrivningskrav på 20 miljoner per år (fiktiv summa men fullt realistisk) vilka ska ställas mot en avkastning (netto) från skogen på 2 miljoner, ger ett resultat på minus 18 miljoner, varje ”investeringsår”. Detta innebär att ägarens avkastning på eget kapital i FALAB blir negativ, trots en ”bra” avkastning på skogen. Konsekvensen av en sådan strategi, sett över ett antal år, får till följd att bolagets kreditvärdighet minskar drastiskt och påverkar därmed lånevillkor och möjlighet till lån.
Att sälja av byggnader före skog är inte realistiskt då byggnader är vår kärnverksamhet, inte skog.
Det kan även på sikt bli aktuellt att sälja byggnader.

Resonemangen som förs från många olika håll är utifrån ett privat skogsägarperspektiv alternativt ett naturbeskyddande perspektiv, båda med sina fördelar.
Nu är FALAB inte en privatperson utan ett bolag, kommunägt, i en kommun som vill växa och har möjlighet att växa, då vi har en stor efterfrågan på bostäder! För oss är det då sund ekonomi att sälja skog och bygga nya bostäder.
Naturvården kommer fortsättningsvis att skötas då naturskyddområdesbestämmelserna gäller alla skogsägare, inte bara kommunala bolag. Likaså kommer allemansrätten inte att avskaffas om FALAB säljer skogen. De stora hyggen man ser som ett hot om privata alternativ köper skogen är ju även argumentet man lägger fram för att behålla, FALAB ska hugga och ta en avkastning?!

Frågeställningar vi har hört är exempelvis: ”Vad kommer den mark som prioriteras över till kommunen att kosta i drift?” Kostnaden finns redan i kommunkoncernen idag. Behöver kommunen kostnadstäckning kan man ta en utdelning från bolagen. ”Vad får det kosta att vi ska bli fler i kommunen?” Ja, vad kommer det att kosta om vi inte blir fler? Vision 2025 säger ju att vi ska bli fler – den beslutades av KF. Att det kostar att vara offensiv kan inte komma som en överraskning.

Det är undertecknads och FALAB:s styrelses skyldighet att agera för bolagets bästa utifrån de ägardirektiv vi har. Ägardirektiven i kombination med målen att bygga nya bostäder i ”Vision 2025” gör att vi föreslår försäljningen av FALAB:s produktionsskog.

Frågan KF ska ställa sig är kort och gott; ”Är det dags att realisera den tillgång vi har i skogsfastigheterna till förmån för kommunal utveckling – nya bostäder?”
Roger Sixtensson
VD Fastigheter i Linde AB

Publicerad 20 oktober 2015 klockan 09:00

LindeNytt Redaktion , 0581-61 71 71 , info@lindenytt.com

Kommentarer
Kommentarsektionen ansvarar inte redaktionen eller utgivaren för.
Du är själv juridiskt ansvarig för den text du väljer att publicera här.

Kommundirektör Henrik Arenvang inledde onsdagens pressträff. Foto: Camilla Lagerman

Coronaläget går in i ny fas

Under onsdagen höll kommunledningen sin elfte pressträff med anledning av coronasmittan och arbetet man gör under pandemin. Från socialförvaltningen kom fortsatt goda nyheter – ingen känd smitta inom verksamheten.

28 maj 2020 klockan 13:58 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

AnnonsGenrebild. Foto: Fredrik Norman

Polispatrull utsatt för sabotage i centrala Lindesberg: ”Ett brott som kan ge livstids fängelse”

På torsdagsförmiddagen utsattes en polisbil för ett sabotage, då någon eller några på okänt sätt har punkterat ett av däcken. Polisen ser mycket allvarligt på händelsen, ett brott som om det bedöms som grovt kan ge livstids fängelse.
– Hade den här patrullen fått ett skarpt jobb att åka på, som kanske handlat om att rädda liv, då hade patrullen inte kunnat åka på det och det kan vem som helst räkna ut vilka konsekvenser det får, säger Lars Hedelin vid polisregion Bergslagen.

28 maj 2020 klockan 11:28 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Rev hus – hittade mängder av ammunition och tändhattar

En större mängd gammal ammunition och tändhattar har hittats i ett hus i utkanten av Lindesberg...

Lindesbergs kommun tidigarelägger investeringar för att gynna företagen

PRESSMEDDELANDE: Tidigt beslut om budget för att kunna påbörja större underhå...

Flytt av förskolebarn får kritik

Enligt ett förslag från barn- och utbildningsförvaltningen föreslås förskolan Haga i Lindesberg slås ihop med Grö...

Den gamla vårdcentralen byggs om till bostäder. Foto: Fredrik Norman

bildspel Miljonhopp mellan anbuden på bostadsbygge förvånar

Det står nu klart vilken byggfirma det blir som skall omvandla den gamla vårdcentralen till ett nytt flerfamiljshus med tolv lägenheter totalt. Sex anbud har inkommit under upphandlingstiden – och det visade sig bli ovanligt stora skillnader i prisbilden bland de som räknat på jobbet.
– Jag har aldrig varit med om att det är sådan spridning på priset, det var väldigt överraskande, säger Roger Sixtensson, VD FALAB/LIBO.

26 maj 2020 klockan 10:51 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Genrebild. Foto: Fredrik Norman

Patroner och vapendel uppfiskat vid Hinsebergsbron

Polisen har tagit i beslag ett antal patroner och en vapendel, som en privatperson hittat i vattnet vid Hinsebergsbron i Frövi.
– Det är någon som fiskat med en magnet och fått upp de här sakerna, berättar Stefan Dangardt, presstalesperson vid polisen i Bergslagen.

26 maj 2020 klockan 11:17 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Vi i norr behöver vårt akutsjukhus
INSÄNDARE/DEBATT: För att existerande företag ska kunna utveckla sig vidare och för att nya företag ska vilja etablera sig i den norra länsdelen...
25 maj 2020 av LindeNytt Redaktion
Visa hela artikeln

bildspel Stjärnglans på ett blött Fornaboda
Det var flertalet stjärnkuskar på plats när Fornaboda satte hästarnas styrka i fokus under söndagseftermiddagen. Trots svarta moln och flertalet ...
24 maj 2020 av Timmy Lundegård
Visa hela artikeln

Grönt ljus för sommarens populära läger
I måndags kom det efterlängtade beskedet från Folkhälsomyndigheten att sommarlediga barn och ungdomar kommer att kunna åka iväg på läger och ...
22 maj 2020 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Erika Backteman, ägare av Lizas Parfym och styrelsesekreterare för Linde City. Foto: Jennie Larsson

Vårdagar blir Våryra

Det efterlängtade och fullspäckade vårjippot Linde Vårdagar kommer tyvärr inte att kunna genomföras i år så som det brukar, detta på grund av coronavirusets framfart. Istället har man i företagarföreningen Linde City arbetat fram en enklare variant som går under namnet Våryra. -Vi har helt enkelt fått göra det bästa av situationen som råder, berättar Erika Backteman, styrelsesekreterare för Linde City.

22 maj 2020 klockan 06:26 av Jennie Larsson Visa hela artikeln

Zila Conejeros enhetschef Arbetsmarknadsenheten. Foto: Camilla Lagerman

Nya lösningar för feriejobben

PRESSMEDDELANDE: Nu är det klart med feriejobben i Lindesbergs kommun. Oro har funnits då feriejobben inom vård och omsorg och förskola försvann i och med corona. Nu levererar kommunen nya lösningar för ungdomar i kommunen.

21 maj 2020 klockan 11:03 av LindeNytt Redaktion Visa hela artikeln

Sommargåva till personalen ger klirr i kassan för den lokala handeln

Kommunens cirka 3000 medarbetare kommer att få en sommargåva lagom till semestern som ...

Coronaläget: Inga fall av smitta på kommunens boenden

Inga fall av covidsmitta inom socialförvaltningens verksamhet, och de första plexiglasskärmarna har nu...

AnnonsFörarbete inför installationen av konstverket och industriminnet TURBIN pågår i södra rondellen. Foto: Linde energi

Linde energi installerar TURBIN i södra rondellen

PRESSMEDDELANDE: Det är säkert många som undrar vad som händer i den södra rondellen, vid äventyrsgolfen och Circle K, i Lindesberg. Svaret är att Linde energi håller på med förberedande arbete inför installationen av ett konstverk och industriminne med bred lokal förankring – TURBIN, signerat konstnären Thomas Rydén.
– Vi var tvungna att göra en ordentlig utgrävning i rondellen, dels för att säkerställa att fundamentet inte krockade med en befintlig vattenledning och dels för att kunna fästa turbinen på ett säkert sätt. Nu väntar gjutning, installation och belysning, hälsar Jens Isemo, vd på Linde energi.

20 maj 2020 klockan 08:27 av LindeNytt Redaktion Visa hela artikeln

Joannas försvinnande utreds nu som ett misstänkt brott

Fallet med den 54-åriga Joanna, Vedevåg, som varit anmäld försvunnen sedan 20:e mars, har nu blivit ...

Restaurang Krydda lämnar arenan

Efter nästan fem år på Lindesberg arena väljer Restaurang Krydda att tacka för sig och istället satsa fullt ut på det ny...

Nu har Rejmes invigt den nya biltvätten

Under måndagen kunde Rejmes i Lindesberg äntligen ta emot sina första kunder i den helt nya biltvätten. På plats ...

Inget genombrott i sökandet efter försvunnen Vedevågsbo

Under lördagen och söndagen genomfördes nya sökinsatser efter den försvunna kvinnan i Vedevåg, ...

bildspel Fartfyllda söndagstävlingar på Fornaboda

På grund av söndagens extra insatta V75-tävlingar från danska Charlottenlund med stora tävlingar så flyttades ...

Elevernas tankar om en annorlunda student

För studenterna var det sista gymnasieterminen innan klivet ut i vuxenvärlden. En festlig vår med studentkamper och ...

Lindesbergsbandet Canis Lupus. Foto: Stefan Pedersen

”Vargarna” släpper sitt första album – och ger konsert online

Fredag 15 maj släpper goth-rockgruppen Canis Lupus (latin för varg) albumet ”Dust and the Civilization of Ghosts”, vilket också är deras första riktiga skiva. Tidigare har endast demos spelats in. Bandet, som grundades 1999 och har rötterna i Lindesberg, kommer nu att ge en livesänd spelning när man håller releaseparty i helgen.
– Vi kommer att spela live i Göteborg, men anpassar oss efter rådande omständigheter och har därför ingen publik på plats. Istället sänds spelningen live på nätet, säger Christer Pilblad.

15 maj 2020 klockan 15:33 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Ingen risk för vattenbrist på grund av corona
Vattenförsörjningen kommer inte att påverkas av corona, inte heller avfallshämtning eller lokalvård, det meddelade Ola Westin förbundschef vid ...
15 maj 2020 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Misstänkt drogpåverkad man körde i 200 km/h på R50
En man i 20-årsåldern misstänks för drograttfylleri och trafikbrott sedan en patrull sent på torsdagskvällen stoppat honom vid södra infarten ...
15 maj 2020 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

Så blir årets studentfirande
Frågetecknen kring årets studentfirande har varit många, men under torsdagens pressträff kom lugnande besked från skolledningen. - Vi är oerhö...
14 maj 2020 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Tidigare artiklar från Lindenytt
2020-05-14

2020-05-13

2020-05-13

2020-05-13

2020-05-13

2020-05-13

2020-05-12

2020-05-12

2020-05-12

2020-05-11

2020-05-11

2020-05-11

2020-05-11

2020-05-09

2020-05-29 00:08